• Osobné údaje
 • Informácie O Bankovom Prevode
 • Údaje O Produkte
Prosím vyplňte všetky povinné označené "*".
Personal details
*
*
*
*
*
*
Slovensko
*
*
*
  Informácie O Bankovom Prevode
  *
  *
  *
  *
  Podrobnosti O Produkte
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  Aktualizované dňa 6:06 / 24-sep-2019

  ZMLUVNÉ PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE S VRÁTENÍM PEŇAZÍ 2019

  Propagačná akcia

  1. Kúpte si novú tlačiareň zo zoznamu uvedeného v tabuľke nižšie („vybrané produkty“)
   od 15.8. 2019 do 31. 12. 2019 („obdobie akcie”) a požiadajte o vrátenie sumy až do výšky 114 €.

  Vybrané tlačiarne a skenery

  Suma na vrátenie*

  L1110

  15 €

  L1300

  49 €

  L1455

  114 €

  L1800

  64 €

  L3050

  30 €

  L3060

  30 €

  L3070

  36 €

  L3110

  24 €

  L3111

  24 €

  L3150

  30 €

  L3151

  30 €

  L3156

  30 €

  L382

  24 €

  L4150

  36 €

  L4160

  39 €

  L5190

  30 €

  L6160

  45 €

  L6170

  49 €

  L6190

  54 €

  L7160

  39 €

  L7180

  54 €

  L805

  39 €

  L810

  49 €

  L850

  54 €

  M1100

  39 €

  M1120

  39 €

  M1140

  49 €

  M1170

  49 €

  M2140

  54 €

  M2170

  54 €

  M3140

  54 €

  M3170

  54 €

  * vrátené sumy zahŕňajú DPH

  1. Propagačná akcia sa vzťahuje na vybrané produkty zakúpené počas obdobia akcie priamo od spoločnosti Epson alebo od autorizovaného predajcu Epson.

   

  1. Táto propagačná akcia platí pre osoby od 16 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a maximálne pre dve (2) žiadosti na domácnosť. Za vybraný produkt možno žiadať len 1 vrátenie sumy.

   

  1. Propagačná akcia platí len pre koncových zákazníkov. Žiadosti v rámci vybraných produktov, ktoré budú následne predané tretej strane, nespĺňajú podmienky propagačnej akcie. Predajcovia nemôžu odosielať žiadosti v mene svojich zákazníkov.

   

  1. Propagačná akcia nie je dostupná pre zamestnancov spoločnosti Epson, zástupcov, distribútorov, predajcov, maloobchodných zamestnancov zúčastnených skladov ani kohokoľvek spojeného s touto propagačnou akciou.

   

  1. Propagačná akcia sa nevzťahuje na žiadny použitý, renovovaný ani opravený tovar.

   

  1. Žiadosť o vrátenie sumy musí byť podaná do 30 kalendárnych dní od dátumu nákupu. Dátum ukončenia podávania žiadostí je 30.01. 2020.

   

   

  Postup pri podávaní žiadosti

  1. Žiadosť podajte online na stránke epson.sk/cashback. Vyplňte formulár žiadosti a odošlite ho spolu s kópiou dokladu o kúpe a fotografiou sériového čísla z tlačiarne. Budete musieť zadať svoje osobné údaje vrátane bankového spojenia.

   

  1. Doklad o kúpe by mala byť čitateľná kópia predajného dokladu alebo faktúry, na ktorej jasne vidno názov predajcu, dátum kúpy, názov produktu a cenu.

   

  1. Po prijatí žiadosti odošleme potvrdzujúci e-mail

   

  1. Vyplatenie sumy sa uskutoční bankovým prevodom do 30 dní po prijatí overenej žiadosti. Organizátor propagačnej akcie uskutoční bankový prevod len na účet, ktorý je registrovaný v krajine, kde ste kúpili produkt Epson. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne vzniknuté bankové poplatky týkajúce sa akýchkoľvek bankových prevodov v rámci vrátenia sumy. Ak vám teda banka naúčtuje poplatky, budú odpočítané vašou bankou z vrátenej sumy.

   

  1. Za uvedenie správnych informácií o účte je zodpovedná osoba, ktorá zaregistrovala žiadosť. V prípade poskytnutia nesprávnych informácií a ak organizátor akcie uskutoční platbu, ktorá bude odmietnutá alebo sa vám nezaúčtuje, organizátor akcie nenesie zodpovednosť za opätovné uskutočnenie platby.

   

  Obmedzenia

  1. V prípade, že je vrátenie peňazí považované za zdaniteľný príjem, za daňové povinnosti zodpovedá príjemca.

   

  1. Ak z akéhokoľvek dôvodu zákazník vráti predajcovi vybraný produkt, ktorého sa žiadosť týka, zákazník nebude mať nárok na vrátenie peňazí a akákoľvek suma vyplatená zákazníkovi bude vyplatená späť Organizátorovi akcie do siedmich dní.

   

  1. Organizátor akcie si vyhradzuje právo požiadať o ďalšie potvrdenie ako pomoc pri overení žiadosti, ak je presvedčený, že nemusí ísť o oprávnenú žiadosť.

   

  1. Žiadosti nebude vyhovené, ak:
   1. Vybraný produkt nebol zakúpený v rámci obdobia akcie,
   2. formulár žiadosti nebol úplne vyplnený,
   3. doklad o kúpe nebol dodaný alebo nebol čitateľný,
   4. žiadosť nebola odoslaná do 30 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia,
   5. nesplnili ste tieto zmluvné podmienky.

  Osobné údaje              

  1. Pri registrácii do tejto propagačnej akcie budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť Epson mohla spravovať propagačnú akciu. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o osobných informáciách v rámci propagačnej akcie. Okrem použitia vašich osobných údajov v rámci propagačnej akcie vás spoločnosť Epson požiada aj o súhlas, aby vám mohla zasielať marketingové materiály, ako sú napríklad prieskumy týkajúce sa značkových produktov Epson, bulletiny alebo reklamy od spoločnosti Epson. Tento súhlas nemusíte poskytnúť.

  Všeobecné

  1. Organizátor akcie nenesie zodpovednosť za stratené žiadosti. Organizátor akcie odmietne žiadosti po ukončení akcie a tie, ktoré možno oprávnene považovať za neúplné, nečitateľné alebo podvodné.

   

  1. Tieto podmienky a požiadavky sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej ste vybraný produkt kúpili, a spadajú pod právomoc príslušných súdov v danej krajine.

   

  1. Účasťou v tejto propagačnej akcii potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijímate tieto zmluvné podmienky. V prípadoch, ktoré nedokáže organizátor akcie v primeranej miere ovplyvniť, si vyhradzujeme právo zrušiť alebo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia.

   

  Organizátor akcie: Organizátorom akcie je spoločnosť Epson Europe B.V. so sídlom v Amsterdame v Holandsku. Všetku korešpondenciu zasielajte na adresu: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England

  * Potvrdzujem, že som si prečítal(a) zmluvné podmienkypropagačnej akcie a súhlasím s nimi a bolo mi poskytnuté Vyhlásenie o marketingovej databáze osobných informácií spoločnosti Epson.
  * Potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.
  Okrem využitia vašich osobných údajov na to, aby sme vás pridali do našej propagačnej akcie, vás žiadame aj o povolenie, aby údaje, ktoré ste zadali, mohla spoločnosť Epson uchovať a použiť na marketingové účely.
   Súhlasím s tým, aby spoločnosť Epson Europe B.V. (a jej dcérske spoločnosti) uchovala a použila moje osobné údaje na marketingové účely vrátane uskutočňovania prieskumov a odosielania marketingových materiálov o produktoch a službách spoločnosti EPSON poštou, e-mailom alebo inými spôsobmi elektronickej komunikácie, a bolo mi poskytnuté Vyhlásenie o marketingovej databáze osobných informácií spoločnosti Epson.