Zaktualizowano 8:19 / 27-wrz-2019

WARUNKI PROMOCJI DOTYCZĄCEJ ZWROTU PIENIĘDZY 2019

Promocja

Za zakup nowej drukarki wymienionej w tabeli poniżej („Wybrane Produkty”) dokonany w okresie pomiędzy 01.08.2019 a 31.12.2019 („Okres Promocji”) Uczestnik może uzyskać zwrot pieniędzy w wysokości nawet do 500 zł.

Wybrane modele drukarek EcoTank Zwracana kwota*

L120

50 zł

L1300

200 zł

L1455

500 zł

L1110

80 zł

L382

100 zł

L3110

100 zł

L3111

100 zł

L3050

130 zł

L3150

130 zł

L3060

130 zł

L3151

130 zł

L3156

130 zł

L3160

150 zł

L4150

150 zł

L4160

160 zł

L5190

160 zł

L6160

180 zł

L6170

200 zł

L6190

230 zł

L805

150 zł

L810

160 zł

L850

170 zł

L1800

300 zł

L7160

200 zł

L7180

300 zł

M1100

160 zł

M1120

170 zł

M1140

220 zł

M1170

230 zł

M2140

270 zł

M2170

280 zł

M3140

310 zł

M3170

320 zł

*zwracana kwota zawiera VAT

Promocja dotyczy Wybranych Produktów pochodzących z polskiej dystrybucji i zakupionych w Okresie Promocji bezpośrednio od firmy Epson lub za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców firmy Epson.

LISTA AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW EPSON, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

FIRMA SKLEPY STACJONARNY SKLEPY INERNETOWE
Alsen Marketing Sp z o.o. Alsen alsen.pl, zadowolenie.pl
AV max AVMax avmax.pl
Centrum Druku Centrum Druku www.centrumdruku.com.pl
Centrum Papieru Centrum Papieru centrumpapieru.pl
Consulting - IT   b365.pl
Corso Sp. J. Corso corso.com.pl
Euro-net Sp.  z o.o. RTV Euro AGD euro.com.pl; oleole.pl
Foto-Plus Foto-Plus fotoplus.pl
Iterra sp z o.o. Vobis vobis.pl
JB Multimedia JB Multimedia nalepsze.pl; jbmultimedia.pl
Komputronik Komputronik komputronik.pl, karen.pl, 
Media Saturn Holding Media Markt mediamarkt.pl,  redcoon.pl
Morele.net   morele.net
Starcom Sp. J. Starcom starcom-ntt.com.pl
TERG Sp. z o.o. Media Expert mediaexpert.pl, avans.pl, electro.pl
x-kom Sp. z o.o. X-KOM x-kom.pl, al.to
Action S.A.   sferis.pl
Agito Sp. Z o.o.   emag.pl
Empik S.A.   empik.pl
NeoNet S.A. NeoNet neonet.pl, neo24.pl
Netprint S.C. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim www.netprint.com.pl
Grestia S.C. ul. Szczecińska 23, Gdańsk grestia.pl
NetRetail Sp. z o.o.   mall.pl
Bit Computer Bit Computer bitcomputer.pl
Cyfrowe.pl Sp. z o.o. Cyfrowe.pl cyfrowe.pl
Tryton Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 13, Toruń tryton.com.pl
WM Komputer WM Komputer wmkomputer.eu
CADevent Sp. z o. o. Cadevent sklep.cadevent.pl
PComp 3000  Pcomp 3000 pcomp3000.pl
MPC. Komputery MPC  www.mpcnet.pl

3. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 16 lat i są mieszkańcami Polski. Na jednego klienta/gospodarstwo domowe mogą przypadać maksymalnie 2 zgłoszenia. Na jeden Wybrany Produkt może przypadać tylko jedno zgłoszenie.

4. W Promocji mogą brać udział tylko klienci końcowi. Zgłoszenia dotyczące Wybranych Produktów, które zostały zakupione z zamiarem odsprzedaży osobom trzecim, nie mogą brać udziału w Promocji. Sprzedawcy nie mogą przedstawiać zgłoszeń w imieniu klientów.

5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Epson, agenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, pracownicy dystrybutorów detalicznych uczestniczących w promocji ani żadne inne osoby powiązane z Promocją.

6. Promocja nie dotyczy urządzeń z drugiej ręki, poddanych renowacji lub regenerowanych.

7. Zgłoszenie o zwrot pieniędzy należy przedstawić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.01.2020.

Jak uzyskać zwrot

8. Aby uzyskać zwrot, należy odwiedzić stronę www.epson.pl/zwrot, wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy i przesłać go razem z kopią dowodu zakupu oraz zdjęciem numeru seryjnego z urządzenia. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, w tym numeru konta.

9. Dowód zakupu musi być czytelną kopią paragonu lub faktury zawierającą wyraźnie widoczną nazwę sprzedawcy, datę zakupu, nazwę zakupionego produktu oraz jego cenę.

10. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość e-mail ze stosownym potwierdzeniem.

11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia. Organizator wykona przelew bankowy tylko na konto bankowe założone w kraju, w którym dokonano zakupu produktu firmy Epson. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty bankowe dotyczące zwrotu pieniędzy, realizowanego za pośrednictwem przelewu bankowego. W związku z powyższym, jeśli bank Uczestnika obciąży Użytkownika takimi opłatami, zostaną one odliczone przez bank od kwoty zwrotu.

12. Osoba rejestrująca zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych konta bankowego. Jeśli zostaną podane nieprawidłowe dane i Organizator dokona płatności, która zostanie odrzucona albo nie zostanie otrzymana przez Uczestnika, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za ponowne dokonanie takiej płatności.

Ograniczenia


13. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy oznacza otrzymanie korzyści podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy.

14. Jeśli Wybrany Produkt, który jest przedmiotem zgłoszenia, zostanie z jakiegokolwiek powodu zwrócony sprzedawcy, uprawnienie klienta do ubiegania się o zwrot pieniędzy przestanie obowiązywać, a pieniądze już wypłacone klientowi należy zwrócić Organizatorowi w ciągu siedmiu dni.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dowodów, które pomogą zweryfikować zgłoszenie, jeżeli uzna, że może ono nie być uzasadnione.

16. Zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeśli:

  1. Wybrany Produkt nie został zakupiony w Okresie Promocji;
  2. Zgłoszenie nie zostało wypełnione w sposób kompletny;
  3. Dowód zakupu nie został dostarczony lub był nieczytelny;
  4. Zdjęcie numeru seryjnego z urządzenia nie zostało dostarczone lub było nieczytelne;
  5. Zgłoszenie nie zostało przesłane w wymaganym terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu;
  6. Uczestnik nie zaakceptował regulaminu

Dane osobowe

17. Podczas rejestracji w Promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson do zarządzania Promocją. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności podczas Promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele Promocji firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody.

Informacje ogólne

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. Organizator odrzuci zgłoszenia otrzymane po upływie ostatecznego terminu oraz zgłoszenia uznane za niekompletne, nieczytelne lub fałszywe.

19. Niniejsze warunki podlegają prawu kraju, w którym zakupiono Wybrany Produkt, oraz jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju.

20. Przez rejestrację w Promocji Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia albo zmiany wspomnianych warunków bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych

Organizator: Organizatorem Promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England