• Informacje osobiste
 • Dane konta bankowego
 • Informacje szczegółowe o produkcie
Wszystkie pola oznaczone "*" są obowiązkowe.
Personal details
*
*
*
*
*
*
Polska
*
*
*
  Numer konta
  *
  *
  *
  *
  Dane Dotyczące Produktu
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  Zaktualizowano 8:19 / 27-wrz-2019

  WARUNKI PROMOCJI DOTYCZĄCEJ ZWROTU PIENIĘDZY 2019

  Promocja

  Za zakup nowej drukarki wymienionej w tabeli poniżej („Wybrane Produkty”) dokonany w okresie pomiędzy 01.08.2019 a 31.12.2019 („Okres Promocji”) Uczestnik może uzyskać zwrot pieniędzy w wysokości nawet do 500 zł.

  Wybrane modele drukarek EcoTank Zwracana kwota*

  L120

  50 zł

  L1300

  200 zł

  L1455

  500 zł

  L1110

  80 zł

  L382

  100 zł

  L3110

  100 zł

  L3111

  100 zł

  L3050

  130 zł

  L3150

  130 zł

  L3060

  130 zł

  L3151

  130 zł

  L3156

  130 zł

  L3160

  150 zł

  L4150

  150 zł

  L4160

  160 zł

  L5190

  160 zł

  L6160

  180 zł

  L6170

  200 zł

  L6190

  230 zł

  L805

  150 zł

  L810

  160 zł

  L850

  170 zł

  L1800

  300 zł

  L7160

  200 zł

  L7180

  300 zł

  M1100

  160 zł

  M1120

  170 zł

  M1140

  220 zł

  M1170

  230 zł

  M2140

  270 zł

  M2170

  280 zł

  M3140

  310 zł

  M3170

  320 zł

  *zwracana kwota zawiera VAT

  Promocja dotyczy Wybranych Produktów pochodzących z polskiej dystrybucji i zakupionych w Okresie Promocji bezpośrednio od firmy Epson lub za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców firmy Epson.

  LISTA AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW EPSON, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

  FIRMA SKLEPY STACJONARNY SKLEPY INERNETOWE
  Alsen Marketing Sp z o.o. Alsen alsen.pl, zadowolenie.pl
  AV max AVMax avmax.pl
  Centrum Druku Centrum Druku www.centrumdruku.com.pl
  Centrum Papieru Centrum Papieru centrumpapieru.pl
  Consulting - IT   b365.pl
  Corso Sp. J. Corso corso.com.pl
  Euro-net Sp.  z o.o. RTV Euro AGD euro.com.pl; oleole.pl
  Foto-Plus Foto-Plus fotoplus.pl
  Iterra sp z o.o. Vobis vobis.pl
  JB Multimedia JB Multimedia nalepsze.pl; jbmultimedia.pl
  Komputronik Komputronik komputronik.pl, karen.pl, 
  Media Saturn Holding Media Markt mediamarkt.pl,  redcoon.pl
  Morele.net   morele.net
  Starcom Sp. J. Starcom starcom-ntt.com.pl
  TERG Sp. z o.o. Media Expert mediaexpert.pl, avans.pl, electro.pl
  x-kom Sp. z o.o. X-KOM x-kom.pl, al.to
  Action S.A.   sferis.pl
  Agito Sp. Z o.o.   emag.pl
  Empik S.A.   empik.pl
  NeoNet S.A. NeoNet neonet.pl, neo24.pl
  Netprint S.C. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim www.netprint.com.pl
  Grestia S.C. ul. Szczecińska 23, Gdańsk grestia.pl
  NetRetail Sp. z o.o.   mall.pl
  Bit Computer Bit Computer bitcomputer.pl
  Cyfrowe.pl Sp. z o.o. Cyfrowe.pl cyfrowe.pl
  Tryton Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 13, Toruń tryton.com.pl
  WM Komputer WM Komputer wmkomputer.eu
  CADevent Sp. z o. o. Cadevent sklep.cadevent.pl
  PComp 3000  Pcomp 3000 pcomp3000.pl
  MPC. Komputery MPC  www.mpcnet.pl

  3. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 16 lat i są mieszkańcami Polski. Na jednego klienta/gospodarstwo domowe mogą przypadać maksymalnie 2 zgłoszenia. Na jeden Wybrany Produkt może przypadać tylko jedno zgłoszenie.

  4. W Promocji mogą brać udział tylko klienci końcowi. Zgłoszenia dotyczące Wybranych Produktów, które zostały zakupione z zamiarem odsprzedaży osobom trzecim, nie mogą brać udziału w Promocji. Sprzedawcy nie mogą przedstawiać zgłoszeń w imieniu klientów.

  5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Epson, agenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, pracownicy dystrybutorów detalicznych uczestniczących w promocji ani żadne inne osoby powiązane z Promocją.

  6. Promocja nie dotyczy urządzeń z drugiej ręki, poddanych renowacji lub regenerowanych.

  7. Zgłoszenie o zwrot pieniędzy należy przedstawić w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30.01.2020.

  Jak uzyskać zwrot

  8. Aby uzyskać zwrot, należy odwiedzić stronę www.epson.pl/zwrot, wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy i przesłać go razem z kopią dowodu zakupu oraz zdjęciem numeru seryjnego z urządzenia. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, w tym numeru konta.

  9. Dowód zakupu musi być czytelną kopią paragonu lub faktury zawierającą wyraźnie widoczną nazwę sprzedawcy, datę zakupu, nazwę zakupionego produktu oraz jego cenę.

  10. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość e-mail ze stosownym potwierdzeniem.

  11. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia. Organizator wykona przelew bankowy tylko na konto bankowe założone w kraju, w którym dokonano zakupu produktu firmy Epson. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty bankowe dotyczące zwrotu pieniędzy, realizowanego za pośrednictwem przelewu bankowego. W związku z powyższym, jeśli bank Uczestnika obciąży Użytkownika takimi opłatami, zostaną one odliczone przez bank od kwoty zwrotu.

  12. Osoba rejestrująca zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych konta bankowego. Jeśli zostaną podane nieprawidłowe dane i Organizator dokona płatności, która zostanie odrzucona albo nie zostanie otrzymana przez Uczestnika, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za ponowne dokonanie takiej płatności.

  Ograniczenia


  13. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy oznacza otrzymanie korzyści podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy.

  14. Jeśli Wybrany Produkt, który jest przedmiotem zgłoszenia, zostanie z jakiegokolwiek powodu zwrócony sprzedawcy, uprawnienie klienta do ubiegania się o zwrot pieniędzy przestanie obowiązywać, a pieniądze już wypłacone klientowi należy zwrócić Organizatorowi w ciągu siedmiu dni.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dowodów, które pomogą zweryfikować zgłoszenie, jeżeli uzna, że może ono nie być uzasadnione.

  16. Zgłoszenie nie zostanie przyjęte, jeśli:

  1. Wybrany Produkt nie został zakupiony w Okresie Promocji;
  2. Zgłoszenie nie zostało wypełnione w sposób kompletny;
  3. Dowód zakupu nie został dostarczony lub był nieczytelny;
  4. Zdjęcie numeru seryjnego z urządzenia nie zostało dostarczone lub było nieczytelne;
  5. Zgłoszenie nie zostało przesłane w wymaganym terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu;
  6. Uczestnik nie zaakceptował regulaminu

  Dane osobowe

  17. Podczas rejestracji w Promocji uczestnik musi podać dane osobowe niezbędne firmie Epson do zarządzania Promocją. Więcej informacji znajduje się w Oświadczeniu o ochronie prywatności podczas Promocji. Oprócz prośby o użycie danych osobowych na cele Promocji firma Epson poprosi także o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, np. ankiet dotyczących produktów Epson, biuletynów i/lub reklam. Uczestnik nie ma obowiązku wyrażać takiej zgody.

  Informacje ogólne

  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. Organizator odrzuci zgłoszenia otrzymane po upływie ostatecznego terminu oraz zgłoszenia uznane za niekompletne, nieczytelne lub fałszywe.

  19. Niniejsze warunki podlegają prawu kraju, w którym zakupiono Wybrany Produkt, oraz jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju.

  20. Przez rejestrację w Promocji Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia albo zmiany wspomnianych warunków bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych

  Organizator: Organizatorem Promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Wszelką korespondencję należy kierować na następujący adres: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England

  * Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Potwierdzam Akceptuję Polityka prywatności
  * Potwierdzam, że mam ukończone 16 lat.
  Poza wykorzystaniem Twoich danych osobowych celem wzięcia udziału w naszej promocji Epson prosi również o możliwość przechowywania i wykorzystywania przekazanych Epson danych w celach marketingowych.
  Zgadzam się, by moje dane osobowe były przechowywane i wykorzystywane przez Epson Europe B.V. (i podmioty zależne Epson) do celów marketingowych, w tym do przeprowadzania ankiet i wysyłania do mnie wiadomości marketingowych o produktach i usługach Epson za pośrednictwem poczty tradycyjnej, e-maili lub innych form komunikacji elektronicznej, oraz potwierdzam otrzymanie Oświadczenia o ochronie prywatności dot. marketingowej bazy danych Epson.