• Personiskā informācija
 • Bankas informācija
 • Informācija par produktu
Lūdzu obligāti aizpildiet visus laukus atzīmētus ar *
Personal details
*
*
*
*
*
*
Latvija
*
*
*
  Bankas informācija
  *
  *
  *
  *
  Informācija par produktu
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  Atjaunināšanas datums: 7:30 / 27-aug-2019

  2019 GADA ATMAKSAS AKCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

  Akcija

  1. Iegādājieties kādu no jauniem printeriem, kas ir norādīti sarakstā tālāk esošajā tabulā (turpmāk — atlasītie produkti), laika posmā no 15.08.2019. līdz 31.12.2019 (turpmāk — akcijas periods) un pieprasiet atmaksu līdz 120 € apmērā.

  Atlasītie printeri un skeneri

  Atmaksas summas*

  L1300

  55 €

  L1455

  120 €

  L1110

  20 €

  L382

  25 €

  L3110

  25 €

  L3111

  25 €

  L3050

  30 €

  L3150

  35 €

  L3060

  30 €

  L3151

  35 €

  L3156

  35 €

  L3160

  40 €

  L4150

  40 €

  L4160

  40 €

  L5190

  45 €

  L6160

  45 €

  L6170

  50 €

  L6190

  55 €

  L805

  50 €

  L810

  50 €

  L850

  55 €

  L1800

  70 €

  L7160

  85 €

  L7180

  120 €

  M1100

  25 €

  M1120

  25 €

  M1140

  35 €

  M1170

  35 €

  M2140

  40 €

  M2170

  45 €

  M3140

  50 €

  M3170

  55 €

  * Atmaksas summā ir iekļauts PVN.

  1. Akcija attiecas uz Atlasītajiem produktiem, kuri Akcijas periodā ir iegādāti tieši no uzņēmuma Epson vai Epson pilnvarota tālākpārdevēja.

   

  1. Akcijā drīkst piedalīties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kuras pastāvīgi uzturas Latvijā, un Akcijas ietvaros katra mājsaimniecība drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 prasības. Attiecībā uz katru Atlasīto produktu drīkst iesniegt tikai 1 prasību.

   

  1. Akcijā drīkst piedalīties tikai klienti, kuri ir gala lietotāji. Šīs Akcijas ietvaros nedrīkst iesniegt prasības saistībā ar iegādātiem Atlasītajiem produktiem, kuri tiks tālākpārdoti trešajām pusēm. Tālākpārdevēji nedrīkst iesniegt prasības savu klientu vārdā.

   

  1. Akcijā nedrīkst piedalīties uzņēmuma Epson darbinieki, pārstāvji, izplatītāji, tālākpārdevēji, iesaistīto izplatītāju mazumtirdzniecības darbinieki vai jebkura persona, kura ir saistīta ar Akciju.

   

  1. Akcija neattiecas uz lietotiem, atjaunotiem vai saremontētiem produktiem.

   

  1. Atmaksas prasība ir jāiesniedz 30 kalendāro dienu laikā pēc pirkšanas datuma. Prasību iesniegšanas beigu datums ir 30.01.2020.

  Prasības iesniegšana

  1. Iesniedziet prasību tiešsaistē, apmeklējot vietni epson.lv/ecotankcashback, aizpildot prasības veidlapu tiešsaistē un iesniedzot to kopā ar pirkuma apliecinājuma kopiju un printera sērijas numura fotoattēlu. Jums būs jānorāda personas dati, tostarp bankas informācija.

   

  1. Kā pirkuma apliecinājums ir jāiesniedz salasāma mazumtirdzniecības čeka vai rēķina kopija, kurā ir skaidri norādīts mazumtirgotāja nosaukums, pirkšanas datums, produkta nosaukums un pirkšanas cena.

   

  1. Pēc prasības saņemšanas jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums ar saņemšanas apstiprinājumu.

   

  1. Atmaksa tiks veikta, izmantojot bankas pārskaitījumu, 30 dienu laikā pēc prasības apstiprinājuma saņemšanas. Akcijas rīkotājs veiks bankas pārskaitījumu uz kontu, kurš ir izveidots valstī, kurā iegādājāties Epson produktu.  Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par bankas izmaksām, kas jums tiks piemērotas saistībā ar atmaksas summas bankas pārskaitījumu. Tādējādi, ja banka iekasē papildu izmaksas, šīs maksas tiks atskaitītas no atmaksas summas.

   

  1. Prasības iesniedzēja pienākums ir nodrošināt pareizu bankas konta informāciju; gadījumā, ja ir sniegta nepareiza informācija un Akcijas rīkotāja maksājums tiek noraidīts vai jūs to nesaņemat, akcijas rīkotājam nav atkārtoti jāveic šis maksājums.

   

  Ierobežojumi

  1. Gadījumā, ja atmaksa veido ar nodokli apliekamus atvieglojumus, nodokļa maksājums ir jāveic saņēmējam.

   

  1. Ja ar prasību saistītais Atlasītais produkts jebkāda iemesla dēļ tiek nodots atpakaļ pārdevējam, klients vairs nav tiesīgs saņemt atmaksu, un klientam jau veiktā atmaksa ir jāatlīdzina akcijas rīkotājam septiņu dienu laikā.

   

  1. Akcijas rīkotājs patur tiesības pieprasīt papildu pierādījumus, kuri var palīdzēt apstiprināt prasību, gadījumā, ja Akcijas rīkotājs uzskata, ka prasība, iespējams, nav pamatota.

   

  1. Prasība netiks apstiprināta, ja:
   1. Atlasītais produkts nav iegādāts Akcijas perioda laikā;
   2. nav pilnībā aizpildīta prasības veidlapa;
   3. nav nodrošināts pirkuma apstiprinājums vai tas nav salasāms;
   4. prasība netika iesniegta 30 kalendāro dienu laikā pēc iegādes datuma;
   5. neesat ievērojis šos noteikumus un nosacījumus.

  Personiskā informācija               

  1. Reģistrējoties akcijai, jums būs jāiesniedz personiska informācija, kas ir nepieciešama uzņēmumam Epson Akcijas organizēšanai. Vairāk informācijas skatiet paziņojumā par konfidencialitāti akcijā. Papildus atļaujai izmantot jūsu personisko informāciju akcijas organizēšanas nolūkā Epson lūdz arī atļauju sūtīt jums tādus mārketinga materiālus kā aptaujas par Epson zīmola produktiem, biļetenus un/vai Epson reklāmas.  Jums nav pienākuma to darīt.

  Vispārīga informācija

  1. Akcijas rīkotājs neuzņemas atbildību par noraidītām prasībām. Akcijas rīkotājs noraidīs prasības, kuras tiks iesniegtas pēc prasību iesniegšanas beigu datuma un kuras Akcijas rīkotājs pamatoti uzskatīs par nepilnīgām, nesalasāmām vai krāpnieciskām.

   

  1. Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas tās valsts likumi, kurā esat iegādājies Atlasīto produktu, un šie noteikumi un nosacījumi ir attiecīgā reģiona kompetento tiesas instanču jurisdikcijā.

   

  1. Piedaloties šajā akcijā, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šos noteikumus un nosacījums un tiem piekrītat. Akcijas rīkotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt šos noteikumus un nosacījumus gadījumā, ja rodas apstākļi, kurus akcijas rīkotājs nevar kontrolēt.

   

  Akcijas rīkotājs: Akcijas rīkotājs ir uzņēmums Epson Europe B.V., kurš ir reģistrēts Amsterdamā, Nīderlandē.  Jebkāda veida saziņai izmantojiet šo adresi: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Anglija

  * Jā, esmu izlasījis akcijas noteikumus un nosacījumus un piekrītu tiem, kā arī esmu saņēmis Epson paziņojumu par akciju konfidencialitātes informāciju.
  * Apliecinu, ka esmu vecāks par 16 gadiem.
  Papildus jūsu personiskās informācijas izmantošanai, lai reģistrētu jūs akcijā, uzņēmums Epson lūdz atļauju saglabāt un izmantot jūsu sniegtos datus mārketinga nolūkiem.
  Es piekrītu tam, ka uzņēmums Epson Europe B.V. (un tā meitasuzņēmumi) saglabā un izmanto manu personisko informāciju mārketinga nolūkiem, tostarp, lai varētu veikt aptaujas un sūtīt man mārketinga materiālus par EPSON izstrādājumiem un pakalpojumiem pa pastu, e-pastu vai citiem elektroniskās saziņas kanāliem. Esmu saņēmis Epson paziņojumu par mārketinga datu bāzes konfidencialitātes informāciju.