• Προσωπικά Στοιχεία
 • Στοιχεία Για Τραπεζικό Έμβασμα
 • Στοιχεία Προϊόντος
Συμπληρώστε με Λατινικούς χαρακτήρες όλα τα υποχρεωτικά πεδία, που επισημαίνονται με *
Personal details
*
*
*
*
*
*
Ελλάδα
*
*
*
  Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
  *
  *
  *
  *
  Στοιχεία Προϊόντος
  *
  *
  *
  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
  *
  *
  *
  *
  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
  *
  Ενημερώθηκε στις 8:23 πμ / 21-Αύγ-2019

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2019

  Η Προωθητική ενέργεια

  1. Αγοράστε νέο εκτυπωτή από τη λίστα του παρακάτω πίνακα (τα «Επιλεγμένα προϊόντα») μεταξύ 1/9/2019 και 31/12/2019 (η «Περίοδος της προωθητικής ενέργειας») και διεκδικήστε επιστροφή χρημάτων έως 100 €.

  Επιλεγμένοι εκτυπωτές και σαρωτές

  Ποσά επιστροφής χρημάτων*

  L1110

  20 €

  L1300

  50 €

  L1455

  100 €

  L1800

  60 €

  L3110

  25 €

  L3111

  25 €

  L3150

  30 €

  L3151

  30 €

  L3156

  30 €

  L3160

  35 €

  L4150

  40 €

  L4160

  40 €

  L5190

  40 €

  L6160

  50 €

  L6170

  50 €

  L6190

  50 €

  L7160

  50 €

  L7180

  60 €

  L805

  40 €

  L810

  40 €

  L850

  50 €

  M1100

  30 €

  M1120

  30 €

  M1140

  40 €

  M1170

  40 €

  M2140

  40 €

  M2170

  40 €

  M3140

  50 €

  M3170

  50 €

  *τα ποσά επιστροφής χρημάτων συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

  1. Η Προωθητική ενέργεια ισχύει για τα Επιλεγμένα προϊόντα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας απευθείας από την Epson ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Epson.

   

  1. Η Προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα οποία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έως και 2 αιτήσεις ανά νοικοκυριό. Μόνο 1 αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά Επιλεγμένο προϊόν.

   

  1. Η Προωθητική ενέργεια απευθύνεται μόνο σε πελάτες τελικούς χρήστες. Αιτήσεις για Επιλεγμένα προϊόντα, τα οποία αγοράζονται και μεταπωλούνται σε τρίτο μέρος δεν γίνονται αποδεκτές για τη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια. Οι μεταπωλητές δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εκ μέρους των πελατών τους.

   

  1. Η Προωθητική ενέργεια δεν απευθύνεται σε υπαλλήλους της Epson, αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, υπαλλήλους λιανικών πωλήσεων των συμμετεχόντων προμηθευτών ή σε οποιονδήποτε συνδέεται με την Προωθητική ενέργεια.

   

  1. Η Προωθητική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε μεταχειρισμένο, ανακατασκευασμένο ή επιδιορθωμένο εμπόρευμα.

   

  1. Η αίτηση για επιστροφή χρημάτων πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η τελική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι 31/01/2020.

  Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

  1. Κάντε την αίτησή σας online μεταβαίνοντας στη διεύθυνση epson.gr/ecotankcashback, συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης και υποβάλλοντάς την μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς και μια φωτογραφία του σειριακού αριθμού του εκτυπωτή. Θα σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

   

  1. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να είναι ένα ευανάγνωστο αντίτυπο της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του πωλητή λιανικής, η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του προϊόντος και η τιμή αγοράς.

   

  1. Μόλις παραληφθεί μια αίτηση, θα σταλεί μέσω e-mail μια επιβεβαίωση της παραλαβής

   

  1. Η καταβολή της επιστροφής χρημάτων θα γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς εντός 30 ημερών από την παραλαβή της επικύρωσης της αίτησης. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιεί τραπεζικές μεταφορές μόνο σε λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα στην οποία έγινε η αγορά του προϊόντος Epson.  Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έξοδα τράπεζας, με τα οποία επιβαρύνεστε για τυχόν τραπεζική μεταφορά της επιστροφής χρημάτων. Ομοίως, σε περίπτωση που η τράπεζα σάς επιβάλει τις εν λόγω χρεώσεις, θα σας αφαιρεθεί το ποσό από το ποσό της επιστροφής από την τράπεζά σας.

   

  1. Αν το άτομο που καταχωρεί την αίτηση και φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της καταχώρισης των σωστών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εάν παρασχεθούν εσφαλμένα στοιχεία και ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας πραγματοποιήσει μια πληρωμή η οποία απορριφθεί ή δεν παραληφθεί από εσάς, τότε ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν φέρει καμία ευθύνη για επανάληψη της πληρωμής.

   

  Περιορισμοί

  1. Επειδή η πληρωμή της επιστροφής χρημάτων αποτελεί φορολογητέο κέρδος, η φορολογική οφειλή βαρύνει τον αποδέκτη.

   

  1. Εάν το Επιλεγμένο προϊόν, για το οποίο υποβάλλεται μια αίτηση, επιστραφεί στον πωλητή για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αίτησης της επιστροφής χρημάτων και τυχόν επιστροφή χρημάτων που έχει ήδη καταβληθεί στον πελάτη θα πρέπει να επιστραφεί στον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας εντός επτά ημερών.

   

  1. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην επικύρωση μιας αίτησης, εάν πιστεύει ότι ενδέχεται να μην είναι νόμιμη.

   

  1. Μια αίτηση δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν:
   1. Το Επιλεγμένο προϊόν δεν αγοράστηκε εντός της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας
   2. Η φόρμα αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως
   3. Η απόδειξη αγοράς δεν παρασχέθηκε ή δεν ήταν ευανάγνωστη
   4. Η αίτηση δεν υποβλήθηκε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς
   5. Δεν έχετε ακολουθήσει τους συγκεκριμένους όρους και τις προϋποθέσεις.

  Προσωπικά δεδομένα               

  1. Κατά την εγγραφή για την Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να δώσετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την παραχώρηση της Προωθητικής ενέργειας της Epson. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Δήλωση Πληροφοριών Απορρήτου Προωθητικών ενεργειών. Πέρα από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για την Προωθητική ενέργεια, η Epson θα σας ζητήσει επίσης την συναίνεσή σας, ώστε να μπορεί η Epson να σας στέλνει υλικά μάρκετινγκ, όπως έρευνες σχετικά με προϊόντα μάρκας Epson, ενημερωτικά δελτία ή/και διαφημίσεις από την Epson.  Δεν είστε υποχρεωμένοι να δεχτείτε.

  Γενικά

  1. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αιτήσεις που έχουν χαθεί. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας θα απορρίψει αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται μετά από την καταληκτική ημερομηνία και αιτήσεις οι οποίες ευλόγως κρίνονται ως ημιτελείς, δυσανάγνωστες ή πλαστές.

   

  1. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχετε αγοράσει το Επιλεγμένο προϊόν και υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

   

  1. Με τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τους ακυρώσει ή να τους τροποποιήσει χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση συνθηκών πέρα από τον εύλογο έλεγχό του.

   

  Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας: Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας είναι η Epson Europe B.V. με νόμιμη έδρα το Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.  Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε όπως αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Αγγλία

  * Ναι, έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας και έχω λάβει τη Δήλωση Πληροφοριών Απορρήτου Προωθητικών ενεργειών της Epson.
  * Επιβεβαιώνω ότι είμαι πάνω από 16 ετών.
  Πέρα από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συμμετοχή στην προωθητική μας ενέργεια, ζητούμε επίσης τα δεδομένα που έχετε παραχωρήσει να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται από την Epson για σκοπούς μάρκετινγκ.
   Συμφωνώ να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα από την Epson Europe B.V. (και τις θυγατρικές εταιρείες της) για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως για τη διεξαγωγή ερευνών και την αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας μάρκετινγκ προς εμένα σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της EPSON μέσω αλληλογραφίας, email ή άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και έχω λάβει τη Δήλωση Πληροφοριών Απορρήτου Βάσης Δεδομένων Μάρκετινγκ της Epson.