• Isikuandmed
 • Pangaandmed
 • Toote Andmed
Palun täitke kõik kohustuslikud väljad, mis on tähistatud *
Personal details
*
*
*
*
*
*
Eesti
*
*
*
  Pangaandmed
  *
  *
  *
  *
  Toote andmed
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/YYYY
  *
  Värskendatud 7:30 / 27-aug -2019

  RAHA‑TAGASI‑KAMPAANIA 2019 TINGIMUSED

  Kampaania

  1. Kui ostate ajavahemikus 15.08.2019 kuni 31.12.2019 („kampaaniaperiood“) alltoodud tabelis loetletud uue printeri („kampaaniatooted“), saate taotleda 120 € suurust tagasimakset.

  Kampaaniaprinterid ja -skannerid

  Tagastatavad summad*

  L1300

  55 €

  L1455

  120 €

  L1110

  20 €

  L382

  25 €

  L3110

  25 €

  L3111

  25 €

  L3050

  30 €

  L3150

  35 €

  L3060

  30 €

  L3151

  35 €

  L3156

  35 €

  L3160

  40 €

  L4150

  40 €

  L4160

  40 €

  L5190

  45 €

  L6160

  45 €

  L6170

  50 €

  L6190

  55 €

  L805

  50 €

  L810

  50 €

  L850

  55 €

  L1800

  70 €

  L7160

  85 €

  L7180

  120 €

  M1100

  25 €

  M1120

  25 €

  M1140

  35 €

  M1170

  35 €

  M2140

  40 €

  M2170

  45 €

  M3140

  50 €

  M3170

  55 €

  *Tagastatavad summad sisaldavad käibemaksu

  1. Kampaania kehtib kampaaniatoodetele, mis ostetakse kampaaniaperioodil otse Epsonilt või Epsoni volitatud edasimüüjalt.

   

  1. Kampaanias võivad osaleda vähemalt 16-aastased Estonia elanikud ja ühe majapidamise kohta võib esitada maksimaalselt 2 taotlust. Iga kampaaniatoote kohta võib esitada ainult 1 taotluse.

   

  1. Kampaania on mõeldud ainult lõppklientidele. Taotlused, mis puudutavad kolmandale osapoolele edasi müüdavaid ostetud kampaaniatooteid, selles kampaanias ei kehti. Edasimüüjad ei tohi oma klientide nimel taotlusi edastada.

   

  1. Epsoni töötajad, agendid, levitajad, edasimüüjad, osalevate kaubaladude jaemüügiga tegelevad töötajad või kampaaniaga seotud isikud ei tohi kampaanias osaleda.

   

  1. Kampaania ei kehti kaubale, mida on kasutatud, remonditud või uuendatud.

   

  1. Raha tagasimakse taotlus tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast toote ostukuupäeva. Taotluste lõpukuupäev on 30.01.2020.

  Taotlemine

  1. Veebis taotlemiseks minge veebilehele epson.ee/ecotankcashback, täitke taotlusvorm ning edastage see koos ostutõendi ja printeri seerianumbriga. Teil palutakse sisestada isikuandmeid, sh pangaandmeid.

   

  1. Ostutõend peab olema jaemüügikviitungi või -arve loetav koopia, millel on selgelt kirjas jaemüüja nimi, ostukuupäev, toote nimi ja hind.

   

  1. Kui taotlus on vastu võetud, saadetakse kättesaamise kohta e-posti teel kinnitus.

   

  1. Raha tagasimakse tehakse pangaülekandega 30 päeva jooksul pärast taotluse valideerimise saamist. Kampaania korraldaja teeb pangaülekande üksnes kontole, mis on loodud riigis, kust Epsoni toote ostsite.  Kampaania korraldaja ei vastuta raha tagasimakse pangaülekannetega kaasnevate kulude eest. Ehk kui pank võtab teilt tasu, arvab pank selle maha teie tagasisaadavalt summalt.

   

  1. Taotlust registreeriv isik vastutab selle eest, et esitatud oleksid õiged pangakonto andmed. Juhul, kui sisestatud on vale teave ja kampaania korraldaja teeb makse, mis lükatakse tagasi või ei jõua teieni, ei ole kampaania korraldaja kohustatud makset uuesti tegema.

   

  Piirangud

  1. Kui raha tagasimakse läheb maksustatava tulu alla, on maksu tasumise kohustus makse saajal.

   

  1. Kui taotluses mainitud kampaaniatoode tagastatakse mis tahes põhjusel müüjale, minetab klient õiguse raha tagasimakset taotleda ja klient peab mis tahes makstud summa kampaania korraldajale tagastama seitsme päeva jooksul.

   

  1. Kampaania korraldajal on õigus nõuda taotluse valideerimiseks täiendavaid tõendid, kui on alust arvata, et taotlus ei ole legitiimne.

   

  1. Taotlust ei kiideta heaks järgmistel juhtudel.
   1. Kampaaniatoodet ei ostetud kampaaniaperioodil.
   2. Taotlusvormi ei täidetud täielikult.
   3. Ostutõendit ei esitatud või see oli loetamatu.
   4. Taotlust ei esitatud 30 kalendripäeva jooksul pärast toote ostukuupäeva.
   5. Te ei ole järginud sätestatud tingimusi.

  Isikuandmed

  1. Kampaaniale registreerimise ajal pete esitama isikuandmed, mida Epson vajab kampaania haldamiseks. Lisateavet leiate Kampaania privaatsusteabe avaldusest. Lisaks isikuandmete kasutamisele kampaanias, küsib Epson teie nõusolekut turundusmaterjalide saatmiseks (nt Epsoni tootemargiga toodete uuringud, uudiskirjad ja/või reklaamid).  Te ei pea sellega nõustuma.

  Üldandmed

  1. Kampaania korraldaja ei vastuta kadunud taotluste eest. Kampaania korraldaja lükkab tagasi pärast kampaania lõpukuupäeva saadud taotlused ja sellised taotlused, mida kampaania korraldaja peab mõistlikul määral poolikuks, loetamatuks või pettuseks.

   

  1. Neile tingimustele kehtivad selle riigi seadused, kust kampaaniatoode osteti, ja tingimused jäävad selle kohtualluvuse pädevate kohtute võimkonda.

   

  1. Kampaanias osaledes kinnitate, et olete neid tingimusi lugenud, mõistnud ja aktsepteerinud. Kampaania korraldajal on õigus tingimusi ükskõik millistel asjaoludel, mis jäävad kampaania korraldaja mõistliku kontrolli alt välja, tühistada või muuta.

   

  Kampaania korraldaja: Kampaania korraldaja on Epson Europe B.V., kelle registreeritud kontor asub Hollandis Amsterdamis.  Saatke kõik kirjad järgmisel aadressil: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Inglismaa

  * Jah, olen läbi lugenud ja aktsepteerin kampaania tingimusi ning mulle on edastatud Epsoni kampaaniate privaatsusteabe avaldus.
  * Kinnitan, et olen üle 16-aastane.
  Lisaks sellele, et kasutate isikuandmeid meie kampaaniasse sisestamiseks, palume, et Epson saaks esitatud andmeid hoida ja kasutada turunduseesmärkidel.
  Nõustun sellega, et Epson Europe B.V. (ja tema tütarettevõtted) hoiab ja kasutab minu isikuandmeid turunduseesmärkidel, sealhulgas uuringute läbiviimine ja EPSONI toodete ja teenuste turundusteadaannete saatmine mulle posti, meili ja muude elektrooniliste sidevahendite kaudu ja mulle on edastatud Epsoni turundusandmebaasi privaatsusteabe avaldus.