• Osobní údaje
 • Údaje k bankovnímu převodu
 • Informace o produktu
Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".
Personal details
*
*
*
*
*
*
Česká republika
*
*
*
  Údaje K Bankovnímu Převodu
  *
  *
  *
  *
  Informace o produktu
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  *
  *
  *
  DD/MM/RRRR
  *
  Aktualizováno dne 5:54 / 28-srp-2019

  TERMS AND CONDITIONS OF CASHBACK PROMOTION 2019

  1. Kupte si od 15.08. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen „období platnosti“) novou tiskárnu ze seznamu uvedeného v tabulce níže (dále jen „vybrané produkty“) a získejte zpět až 3 050 .

  Vybrané tiskárny a skenery

  Vracené částky*

  L1110

  400 Kč

  L1300

  1 300 Kč

  L1455

  3 050 Kč

  L1800

  1 700 Kč

  L3050

  800 Kč

  L3060

  800 Kč

  L3110

  650 Kč

  L3111

  650 Kč

  L3150

  800 Kč

  L3151

  800 Kč

  L3156

  800 Kč

  L3160

  950 Kč

  L382

  650 Kč

  L4150

  950 Kč

  L4160

  1 050 Kč

  L5190

  1 050 Kč

  L6160

  1 200 Kč

  L6170

  1 300 Kč

  L6190

  1 450 Kč

  L7160

  1 450 Kč

  L7180

  1 700 Kč

  L805

  1 050 Kč

  L810

  1 300 Kč

  L850

  1 450 Kč

  M1100

  1 050 Kč

  M1120

  1 050 Kč

  M1140

  1 300 Kč

  M1170

  1 300 Kč

  M2140

  1 450 Kč

  M2170

  1 450 Kč

  M3140

  1 450 Kč

  M3170

  1 450 Kč

  *výše vracené částky zahrnuje DPH

  1. Promoakce se týká vybraných produktů zakoupených během období platnosti přímo od společnosti Epson nebo od autorizovaného prodejce produktů Epson.

   

  1. Promoakci smí využít pouze osoby starší 16 let s trvalým pobytem v České republice a je možné ji využít maximálně dvakrát ve stejné domácnosti. U každého vybraného produktu lze akci využít pouze jednou.

   

  1. Tato promoakce je určena pouze pro koncové uživatele. Na zakoupené vybrané produkty, které budou prodány třetí straně, se tato promoakce nevztahuje. Prodejci nesmějí podávat žádosti jménem svých zákazníků.

   

  1. Tuto promoakci nemohou využít zaměstnanci společnosti Epson, zástupci, distributoři a prodejci, zaměstnanci maloobchodů ani jiné osoby jakkoli spojené s touto promoakcí.

   

  1. Promoakce se nevztahuje na žádné přeprodané, repasované ani renovované produkty.

   

  1. Žádost o vrácení peněz musí být podána do 30 kalendářních dnů od data nákupu. Poslední datum pro podání žádosti je 30.01. 2020.

  Jak o záruku požádat

  1. Podejte žádost online: Přejděte na adresu epson.cz/cashback, vyplňte formulář žádosti a odešlete ho spolu s kopií dokladu o nákupu a fotografií sériového čísla z tiskárny. Budete vyzváni k zadání svých osobních údajů včetně údajů o bankovním spojení.

   

  1. Doklad o nákupu musí být čitelnou kopií účtenky nebo faktury k nákupu, kde je zřetelně uvedeno jméno prodejce, datum nákupu, název produktu a kupní cena.

   

  1. Po obdržení žádosti vám bude odesláno potvrzení e-mailem.

   

  1. Peněžní částka bude vyplacena formou bankovního převodu do 30 dnů od ověření žádosti. Pořadatel akce uskuteční bankovní převod pouze na účet zřízený v zemi, ve které se uskutečnil nákup produktu Epson. Pořadatel promoakce nenese odpovědnost za žádné poplatky související s bankovními převody vrácených peněžních částek, které vám mohou vzniknout. Pokud vám bude banka účtovat poplatky, budou tyto poplatky odečteny od vracené částky.

   

  1. Zajištění správnosti údajů o bankovním spojení je na zodpovědnosti osoby podávající žádost. V případě, že dojde k zadání nesprávných údajů a platba bude odmítnuta nebo nebude přičtena na váš účet, nemá pořadatel povinnost tuto platbu opakovaně vydat.

   

  Omezení

  1. V zemích, kde vrácená peněžní částka (cashback) podléhá zdanění, zůstává tato daňová povinnost plně v odpovědnosti příjemce peněžní částky.

   

  1. Pokud je vybraný produkt, který je předmětem žádosti, z jakéhokoli důvodu vrácen prodejci, nárok zákazníka na vrácení peněz propadá a peněžní částka vyplacená zákazníkovi musí být do sedmi dní vrácena pořadateli akce.

   

  1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo vyžádat další doklady nezbytné k ověření žádosti, pokud shledá, že by mohla být neoprávněná.

   

  1. Žádost nebude kladně vyřízena v těchto případech:
   1. Vybraný produkt nebyl zakoupen během období platnosti.
   2. Formulář žádosti nebyl zcela vyplněn.
   3. Nebyl dodán doklad o nákupu nebo byl nečitelný.
   4. Žádost nebyla podána do 30 kalendářních dnů od data nákupu.
   5. Nedodrželi jste tyto smluvní podmínky.

  Osobní údaje               

  1. Během registrace pro promoakci bude třeba zadat vaše osobní údaje, aby společnost Epson mohla promoakci zpracovat. Více informací naleznete v našich zásadách ochrany soukromých údajů k promoakcím. Kromě používání vašich osobních údajů pro promoakci vás společnost Epson požádá také o souhlas s tím, že vám společnost Epson může zasílat marketingové materiály, jako například průzkumy týkající se značkových produktů Epson, zpravodajů a/nebo reklam od společnosti Epson. Nejste však povinni s tím souhlasit.

  Obecné

  1. Pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za ztracené žádosti. Pořadatel akce odmítne žádosti přijaté po datu skončení akce a žádosti, které lze považovat za neúplné, nečitelné či podvodné.

   

  1. Tyto smluvní podmínky se řídí zákony země, ve které jste vybraný produkt zakoupili, a spadají do jurisdikce kompetentních soudů této země.

   

  1. Účastí na této promoakci potvrzujete, že jste si přečetli tyto smluvní podmínky a že s nimi souhlasíte. Pořadatel akce si vyhrazuje právo zrušit nebo doplnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění v případě, že nastanou jakékoli okolnosti, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu.

   

  Pořadatel akce: Pořadatelem promoakce je společnost Epson Europe B.V. se sídlem v Amsterdamu (Nizozemsko). Veškerou korespondenci zasílejte na následující adresu: Epson European Marketing Department, P645 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Anglie.

  * Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) podmínky této propagační akce a zásady ochrany osobních údajů společnosti Epson a že s nimi souhlasím.
  * Potvrzuji, že jsem starší 16 let.
  Žádáme vás o souhlas s uchováváním údajů, které jste poskytli pro účely propagační akce, a s jejich možným využitím společností Epson k obchodním účelům.
  Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou uchovány a užívány společností Epson Europe B.V. (a jejími dceřinými společnostmi) k obchodním účelům, a to včetně provádění průzkumů a zasílání obchodních sdělení o produktech a službách společnosti Epson poštou, e-mailem či jinými formami elektronické komunikace. Bylo mi poskytnuto Informační prohlášení o ochraně osobních údajů v obchodních databázích společnosti Epson.